Techniniai Gumos Gaminiai
Raudondvario pl. 127
LT-47188 Kaunas
+370 37 363277 +370 37 363277

Standartai

Vykdydama savo veikl? UAB „Techniniai gumos gaminiai“ laikosi tam tikr? standart? nuostatomis:

Standartas „Techniniai gumos gaminiai“, ?registruotas Lietuvos standartizacijos departamente 1999m. bir×elio 11d. ir perimtas iš buvusios UAB „Technin? guma“.

Remiantis šiuo standartu:
Gumos mišinys – tai plastiškai elastinga daugiakomponent? vienalyt? sistema, susidedanti iš kau?iuk? ir kit? komponent? (ingredient?), skirta perdirbti gum? vulkanizacijos b?du.
Guma – tai gumos arba latekso mišini? vulkanizacijos produktas, iš kurio gaminami gumos gaminiai.
Pagal gamybos b?d? gaminiai gali b?ti formuoti bei neformuoti.
Formuoti gaminiai – tai gumos gaminiai, kurie formuojami ir vulkanizuojami kompresinio presavimo formose, liejimo po sl?gimu arba kitais b?dais.
Neformuoti gaminiai – tai gumos gaminiai, kurie profiliuojami iš gumos mišinio nepertraukiamo veikimo ?rengimais (ekstruderiai, kalandrai ir kt.) ir vulkanizuojami oro, gar?, drusk? lydal? arba kitoje aplinkoje.
Gumos, naudojamos gumos gamini? gamybai, skirstomos pagal kietum? ir turi attikti normas, nurodytas sekan?ioje lentel?je :


Guma Gumos kietumo ×ymuo Gumos kietumo norma pagal Šor? A, s?lyginiais vienetais
Minkšta M 30 – 55
Vidutinio kietumo V 50 – 75
Kieta K 70 - 95

Priklausomai nuo gumos, naudojamos gumos gamini? gamybai paskirties, jos kietumo, darbo aplinkos, darbo aplinkos temperat?ros, jos skirstomos ? grupes, pateiktas ×emiau esan?ioje lentel?je:


Gumos grup? Gumos grup?s sutartinis ×ym?jimas Gumos kietumo ×ymuo Darbo aplinka Darbo aplinkos temperat?ra, °C
Atspari vandeniui Vv M; V; K Vanduo, oras, silpni r?gš?i?, šarm? tirpalai (konc. 20 %), išskyrus acto ir azoto r?gštis Nuo -30 iki +60
Atspari šal?iui

M; V; K
M; V; K
Oras
Oras
Nuo –45 iki +70
Nuo -60 iki +70
Atspari temperat?rai 1T
2T
3T
M;
V;
K
Vandens garai
Oras
Vanduo
Iki 140
Nuo –30 iki +90
Nuo 0 iki +90
Atspari tepalui Tp M; V; K Oras su tepalo patekimu Nuo –30 iki +100
Atspari benzinui-tepalui BTp M; V; K Benzinas, dyzelinis kuras Nuo –30 iki +100
Atspari benz.-tepalui-šal?iui BTpŠ M; V; K Benzinas, tepalas Nuo -45 iki +100
Transformatorin? 1Tr
2Tr
3Tr
V; K
V; K
Oras
Oras, transformatorinis tepalas
Nuo –65 iki +95 Nuo –45 iki +95
Nuo –55 iki +95
Bendros paskirties pagalbiniams gaminiams B M; V; K Vanduo, oras Nuo 0 iki +30
Atspari ozonui, tiesioginiams saul?s spinduliams, orui, atmosferai A M; V; K Oras, vanduo, ozonas, tiesioginiai saules spinduliai Nuo –40 iki +100
Atspari dinamin?ms apkrovoms – amortizacin? 1Am
2Am
M; V; K
M; V; K
Oras, vanduo, silpni r?gš?i?, šarm? tirpalai (išskyrus azoto r?gšt?)
Tepalai ir dyzelinis kuras
Nuo –45 iki +70
Nuo –30 iki +100
Atspari dilumui 1D
2D
M; V; K
V; K
Oras, vanduo, silpni r?gš?i?, šarm? tirpalai (išskyrus azoto r?gšt?)
Tepalai
Nuo –30 iki +70
Nuo –10 iki +100
MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/c4878s1/domains/guma.lt/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php:452) 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /home/c4878s1/domains/guma.lt/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php 
  Line: 416 
  Line 416 source: header($header);  
 
Parser timing
  MySQL: 0.0547 s s(5 Requests)
  PHP: 0.0670 s s 
  Total: 0.1217 s s