Techniniai Gumos Gaminiai
Raudondvario pl. 127
LT-47188 Kaunas
+370 37 363277 +370 37 363277

Gamybos procesas

Gumos gamybos technologinis procesas


1. Žaliavos

Gumos gamybai naudojamos sekan?ios žaliavos:

 • Kau?iukas ;
 • Kaolinas ;
 • Suodžiai ;
 • Kreida ;
 • Minkštintojas ASMG ;
 • Dioktilftalatas ;
 • Litoponas ;
 • ZnO ;
 • MgO ;
 • Industrin? alyva ;
 • Kitos chemin?s medžiagos (Ekalad DPG/C, vulkafilas TMTD/C, vulkacitas CZ/EGC, titanas R001ir kiti).


2. Gumos mišini? gamyba

Medžiagos pasveriamos pagal technologo recept?r? ir elektriniais valcais (galingumas 160 kW) sumaišomos ? vientis? mas?. Sumaišymo proced?ra trunka 20–30 min., vienu metu sumaišoma apie 50–70kg mišinio. Proceso metu valcai aušinami pramoniniu vandeniu. Po to gumos mas? nuimama nuo valc? 10–20mm. storio lakštais ir pakabinama ant metalini? stov? ataušinimui. Ataušusi guma suklojama ant medini? pad?kl? tarp lakšt? padedant medvilnin? audin? ar polietileno pl?vel? tam, kad lakštai nesulipt? vienas su kitu. Tokiu b?du gaunama gumos mas? vadinama nevulkanizuota guma, kurios dalis yra parduodama, o kita dalis eina ? tolesn? perdirbim?, kur iš jos gaminami ?vair?s vulkanizuoti gaminiai.
 

 3. Gumos ruošini? paruošimas

Šio etapo metu elektrin?s šricmašinos pagalba iš nevulkanizuotos gumos lakšt? yra daromi special?s ?vairaus dydžio ir formos ruošiniai. Špricmašinos yra aušinamos pramoniniu vandeniu. Min?tojo proceso metu gumos temperat?ra yra apie 30–50 °C. Po to diskinio peilio pagalba šie ruošiniai supjaustomi pagal reikalingum? ? mažesnius gabaliukus, kurie bus naudojami vulkanizacijos presuose.

 


 4. Gumos gamini? presavimas

Elektrini? hidraulini? pres? pagalba panaudojant dvipus?s metalines presformas vykdomas nevulkanizuotos gumos vulkanizacijos procesas, kurio metu pagaminami ?vair?s gumos gaminiai: žiedai, manžetai, tarpin?s, ratukai, plokšt?s ir kt. Vulkanizacijos proceso metu vyksta chemin? reakcija, kurios metu nevulkanizuota gumos mas? ?gauna tvirt? stabili? b?sen?, atkartojan?i? metalin?s presformos vidin? dal?. Vulkanizacijos temperat?ra yra 150-170 °C, o sl?gis 150-200 bar?. Vulkanizacijos presai yra prijungti prie stacionarin?s ištraukiamosios ventiliacijos. Normaliai dirba 3-4 vulkanizacijos presai (vieno preso elektrinis galingumas 40 kW). Ruošiniai ? metalines presformas ?dedami ir pagaminti gaminiai iš j? išimami rankiniu b?du.

 


5. Apdaila

Pagaminti gumos gaminiai yra apkarpomi žirkl?mis arba apipjaustomi peiliais rankiniu b?du tam, kad pašalinti nereikalingus gumos liku?ius, susidariusius presuojant gaminius metalin?se presformose. Po to gaminiams atliekamas patikrinimas pagal kokyb?s reikalavimus ir po to jie pakuojami.
 

MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/c4878s1/domains/guma.lt/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php:452) 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /home/c4878s1/domains/guma.lt/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php 
  Line: 416 
  Line 416 source: header($header);  
 
Parser timing
  MySQL: 0.1133 s s(5 Requests)
  PHP: 0.0345 s s 
  Total: 0.1478 s s