Techniniai Gumos Gaminiai
Raudondvario pl. 127
LT-47188 Kaunas
+370 37 363277 +370 37 363277

Apie ?mon?

Uždaroji akcin? bendrov? „Techniniai gumos gaminiai“ ?kurta 2000m. kovo 9d. Tai privataus kapitalo ?mon?, kurios steig?jais tapo 14 buvusi? UAB „Technin? guma“ darbuotoj?. M?s? veiklos pob?dis yra gamybin? – komercin? veikla. Šios veiklos ?gyvendinimas paremtas speciali? izoliacin?s juostos bei gumos gamini? gamybos standartais, ?registruotais Lietuvos standartizacijos departamente. Pla?iau apie tai – ?ia>>>>

M?s? tikslas – laiku pateikti klientui kokybišk? prek? bei lanks?iai reaguoti ir prisitaikyti prie jo poreiki?.

Nor?dami kuo geriau patenkinti kliento poreikius, prad?jome verslo populiarinimo veikl? internete bei jos integravim? ? marketingo kompleks?, kad klientams bei partneriams b?tu patogu nesusisiekus su ?mone lengvai perži?r?ti si?lom? produkcij? bei prekybos s?lygas, sužinoti naujienas, o taip pat užmegzti ryšius bei bendradarbiauti elektroniniu paštu.

Šiuo metu ?mon?je dirbama keliomis pamainomis, siekiant laiku patenkinti klient? poreikius. Turim? ?rengim? gausa ir ?vairov? (valcai, elektrin?s špricmašinos, elektriniai hidrauliniai presai) leidžia mums pasi?lyti rinkai ne tiktai gumos gaminius, ta?iau ir nevulkanizuot? gum? bei dvipus? lipni? izoliacin? juost? medviln?s pagrindu, pla?iai panaudojam? buities darbams.

Didžiuojam?s iš pasaulyje žinom? 200 nevulkanizuotos gumos r?ši? gal?dami Jums pasi?lyti net apie 60 skirting? jos recept?r?, kuriomis apr?piname daugel? Lietuvos gumos gamintoj?. Pagal kliento poreikius gaminame minkšt?, vidutinio kietumo bei kiet? nevulkanizuot? gum? priklausomai nuo jai keliam? reikalavim? (t.y. guma gali b?ti atspari temperat?rai, trin?iai, r?gštims, tepalams, naftos produktams ir t.t.). Pla?iau apie tai ži?r?kite – ?ia>>>

Tiems, k? domina jau pagaminti gumos gaminiai galime pasi?lyti apie 200 r?ši? gamini? asortiment? (pvz.; laistymo žarnas iš PVC, dielektrinius kilim?lius, ?vairias gumines plokštes, tarpines, gumines tilt? ir viaduk? atramas, tarpines po geležinkelio b?giais, guminius profilius lang?, vulkanizacijos katil? sandarinimui, ?vairius guminius manžetus, žiedus, sandarintojus ir t.t.), kuriuos gaminame kaip standartinius (pla?iau apie tai – ?ia>>>>), o taip pat pagal užsakymus, panaudodami ?mon?je turimas arba klient? pateiktas presformas (pla?iau apie tai – ?ia>>>>).

UAB „Techniniai gumos gaminiai“ biuras yra ?sik?r?s geroje geografin?je vietoje, Kauno mieste, Raudondvario plente, visai prie pat Kauno centrin?s muitin?s bei magistral?s Via - Baltica, kas suteikia Jums puikias galimybes nesunkiai mus pasiekti. Klient? patogumui užsakymai priimami telefonu, faksu bei konsultuojama klientui r?pimais klausimais elektroniniu paštu. Kaip su mumis susisiekti skaitykite ?ia >>>

MODx Content Manager »

« MODx Parse Error »

MODx encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/c4878s1/domains/guma.lt/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php:452) 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /home/c4878s1/domains/guma.lt/public_html/manager/includes/document.parser.class.inc.php 
  Line: 416 
  Line 416 source: header($header);  
 
Parser timing
  MySQL: 0.0320 s s(5 Requests)
  PHP: 0.0348 s s 
  Total: 0.0669 s s